Kringmiddag zaterdag 2 februari 2019

Algemene Ledenvergadering

Locatie: Woon- en Zorgcentrum ‘De Koperwiek’
                 Koperwieklaan 3, 3722 CB  Bilthoven

Tijd:        13.30 - 17.00; zaal open 13.00

Korte toelichting
Secretaris en Penningmeester doen verslag over 2018 en er is een bestuurs(her)-
verkiezing. Meestal blijft er ruim tijd over voor de plantenbespreking, verloting en evt. een
korte lezing (meer info volgt).

Nieuw Mededelingenblad verschijnt uiterlijk een week voorafgaand aan de middag.
Klik voor  laatste nummer.