Agenda 2020:

8 februari Jaaroverzicht en doe-middag
25 april Lezing door Folbert Bronsema
27 juni Grote plant bespreking
29 augustus Onderlinge tentoonstelling
17 oktober Lezing door Ed Schmidt
12 december The Party en lezing…….
   

Kringbijeenkomsten worden gehouden in
Woon- en zorgcentrum De Koperwiek
Koperwieklaan 3 3722 CB Bilthoven

Aanvang bijeenkomst 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur.

Heeft u interesse ? U bent hierbij van harte uitgenodigd
om een bijeenkomst bij te wonen.
Wij stellen het wel op prijs als u zich dan even meld
bij één van de bestuursleden.